مشخصات عمومی
آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید قطعات و تجهیزات خط تولید
30
مناقصه یک مرحله ای
واحد بازرگانی شرکت سیمان مازندران
مرحله تحويل اسناد

شركت سیمان مازندران در نظر دارد نسبت به خرید قطعات و تجهیزات خط تولید خود به شرح جدول ذیل بصورت مجزا ، از طريق تجدید مناقصه عمومی اقدام نمايد. بدینوسیله از متقاضیان دعوت میگردد در صورت تمایل به شرکت در مناقصه با در نظر گرفتن اطلاعات ذیل جهت دریافت و تحویل اسناد اقدام بعمل آورند.

موضوع مناقصات

مناقصه اول

خــــرید 7 قلــم از اقـــلام خط تولیـــــد

مناقصه دوم

خرید پینیون اصلی آسیاب سیمان Z:29   به تعداد 2 عدد

مناقصه سوم

خــــرید 15 قلــم از اقـــلام خط تولیـــــد

مشخصات فنی

مشخصات فنی هر یک از مناقصات در قالب فایل PDF  بعنوان ضمیمه اسناد در آدرس اینترنتی ذیل بارگذاری گردید.

نوع مناقصه

عمومی

دریافت اسناد

از تاریخ درج آگهی

مهلت تحویل اسناد

حداکثر تا ساعت 14 مورخ 1403/03/22

آدرس اینترنتی دریافت اسناد

سایت اینترنتی شرکت سیمان مازندران به نشانی http://mazandarancement.ir لینک مناقصه و مزایده

محل دریافت و تحویل اسناد

دفتر مرکزی: تهران، خيابان آفريقا، بين ظفر و ميرداماد، خيابان شهيد ستاري پلاك 51، واحد بازرگاني

کارخانه: مازندران، نکا، جنب قریه آبلو، شرکت سیمان مازندران، واحد بازرگانی، امور قراردادها

تلفن پاسخگویی

01134727661

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         شركت سيمان مازندران

                            (سهامي عام)

شركت سیمان مازندران در نظر دارد نسبت به خرید قطعات و تجهیزات خط تولید خود به شرح جدول ذیل بصورت مجزا ، از طريق تجدید مناقصه عمومی اقدام نمايد.
قوانین
1403/03/13
1403/03/22
1403/03/22
1403/03/22
1403/03/22
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
اطلاعات تکمیلی اضافه
0
0
مازندران- نکا- قریه آبلو- شرکت سیمان مازندران- امو
01134727661
0

   
6.1.7.0
V6.1.7.0