مشخصات عمومی
آگهی مناقصه عمومی خرید پوسته غلطک
27
مناقصه یک مرحله ای
واحد بازرگانی شرکت سیمان مازندران
مرحله تحويل اسناد

شركت سیمان مازندران در نظر دارد نسبت به خــــرید 2 قلم از انواع پوسته غلطک آسیاب مواد خام به همراه مدل  به شرح جدول ذیل ، از طريق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نمايد. بدینوسیله از متقاضیان دعوت میگردد در صورت تمایل به شرکت در مناقصه با در نظر گرفتن اطلاعات ذیل جهت دریافت و تحویل اسناد اقدام بعمل آورند.

موضوع مناقصه

خــــرید 2 قلم از انواع پوسته غلطک آسیاب مواد خام به همراه مدل 

مشخصات فنی

مشخصات فنی در قالب فایل PDF  بعنوان ضمیمه اسناد در آدرس اینترنتی ذیل بارگذاری گردید.

نوع مناقصه

عمومی

دریافت اسناد

از تاریخ درج آگهی

مهلت تحویل اسناد

حداکثر تا ساعت 14 مورخ1403/03/19

آدرس اینترنتی دریافت اسناد

سایت اینترنتی شرکت سیمان مازندران به نشانی http://mazandarancement.ir لینک مناقصه و مزایده

محل تحویل اسناد

دفتر مرکزی: تهران، خيابان آفريقا، بين ظفر و ميرداماد، خيابان شهيد ستاري پلاك 51، واحد بازرگاني

کارخانه: مازندران، نکا، جنب قریه آبلو، شرکت سیمان مازندران، واحد بازرگانی، امور قراردادها

تلفن پاسخگویی

01134727661

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                           شركت سيمان مازندران

                             (سهامي عام)

شركت سیمان مازندران در نظر دارد نسبت به خــــرید 2 قلم از انواع پوسته غلطک آسیاب مواد خام به همراه مدل به شرح جدول ذیل ، از طريق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نمايد
قوانین
1403/03/01
1403/03/19
1403/03/19
1403/03/19
1403/03/19
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
اطلاعات تکمیلی اضافه
0
0
مازندران- نکا- قریه آبلو- شرکت سیمان مازندران- امو
01134727661
0

   
6.1.7.0
V6.1.7.0