شــرکت تولیدی سیمان مــازندران

درباره مــا
...

اخبار و اطلاعیه ها
دسته بندي اخبار 
آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید سنگ سیلیس معدنی
کد خبر : ۲۱۸۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ 
۰۶:۱۹  | 
تعداد بازدید : ۴۸  |  پیوند خبر
شركت سیمان مازندران در نظر دارد نسبت به خرید سنگ سیلیس معدنی مورد نیاز خود به شرح جدول ذیل ، از طريق تجدید مناقصه عمومی اقدام نمايد.
رئیس جمهوری از جنس خدمت و تلاش
کد خبر : ۲۱۸۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 
۱۴:۰۸  | 
تعداد بازدید : ۸۰
پیام تسلیت حمید فرمانی مدیرعامل محترم شرکت سیدکو در پی درگذشت شهادت گونه رییس جمهور و همراهان گرامی ایشان
اطلاعیه پرداخت سود سهام
تصویب سود نقدی اطلاعیه پرداخت سود سهام 
کد خبر : ۲۱۷۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ 
۱۱:۰۶  | 
تعداد بازدید : ۵۳
اطلاعیه پرداخت سود سهام
اهم فعالیت صادراتی شركت سیمان مازندران
کد خبر : ۲۱۷۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ 
۰۵:۰۱  | 
تعداد بازدید : ۶۰
اهم فعالیت صادراتی شرکت سیمان مازندران
اهم فعالیت زیست محیطی شركت
اهم فعالیت زیست محیطی شركت 
سیمان مازندران
کد خبر : ۲۱۷۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ 
۰۵:۰۸  | 
تعداد بازدید : ۴۳
اهم فعالیت زیست محیطی شرکت

تولید سبز با کیفیت برتر و توسعه پایدار در محیط سالم و ایمن
6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0