فروش

مشتریان شرکت سیمان مازندران در قالب چهار طیف ذیل گروه بندی می شوند:
پیمانکاران پروژه های عمرانی دولتی و خصوصی
صاحبان شرکتهای پخش سیمان و عاملین فروش
صنایع سیمان بر(کارگاههای تولید مصنوعات بتنی)
خریدهای شخصی
مستندات لازم برای ارائه درخواست خرید:
الف)شركتهاي تعاوني پخش سيمان و عاملين فروش:
1. پروانه كسب
2. درخواست خريد سيمان بصورت كتبي در خريدهاي اول با امضا مديرعامل و مهرشركت
3. كپي شناسنامه و كارت ملي


ب)صنايع سيمانبر(كارگاههاي ساخت،تيرچه بلوك،موزائيك و ...
1. پروانه تاسيس
2. كپي شناسنامه و كارت ملي


ج)پروژه هاي عمراني:
1. اساسنامه شرکت
2. آگهی روزنامه رسمی
3. درخواست خريد سيمان بصورت كتبي در خريدهاي اول با امضا مديرعامل و مهرشركت
كپي شناسنامه و كارت ملي و كد اقتصادي
د)خریدهای شخصی:
درخواست خريد سيمان بصورت كتبي 
كپي شناسنامه و كارت ملي
پروانه ساخت
-در صورتی که مشتري فعاليتش در قالب شركت باشد حتما" بايد مدارك ذيل را به همراه داشته باشد:
درخواست با سربرگ و مهر شركت ، كد اقتصادي و اساسنامه ، آگهي روزنامه رسمي
لازم است خریدار محترم پس از ارائه مستندات مذکور و تامین اعتبار مالی ، قرارداد حمل سیمان با یکی از شرکتهای باربری مستقر در کارخانه انعقاد نماید. 
شرایط پرداخت وجه:
•    واریز وجه تناژ خریداری شده  به حساب شرکت برای مشتریانی که به صورت نقدی خرید می نمایند.
•    ارائه ضمانت نامه  برای مشتریانی که به صورت اعتباری خرید می نمایند.
برای ارائه ضمانت نامه لازم است از سوی خریدار، درخواست به واحد فروش ارائه گردد تا نامه معرفی به بانک صادر شود.
همکاران مستقر در واحد فروش کارخانه پس از دریافت مستندات لازم، نسبت به صدور برگ فروش اقدام نموده و با هماهنگی خریدار ، زمان بندی ارسال بار و تحویل سیمان به مشتری در اسرع وقت انجام می گردد.
 اطلاعات تماس:
جهت ارتباط با همكاران واحد فروش مي توانيد با شماره هاي ذيل تماس بگيريد:
34727803 و   34720607، 34723590 -011
فکس:  34727660 و 34726317-011
6.0.8.0
گروه دورانV6.0.8.0