سیمان پرتلند تیپ 2

سیمان پرتلند تیپ 2 :

1-     به عنوان سيمان پرتلند اصلاح شده ، مصرف ويژة آن در ساخت بتن هائي است كه حرارت هيدراتاسيون متوسط براي آنها ضرورت داشته و حملة سولفاتها به آنها در حد متوسط باشد. اين سيمان در مقايسه با سيمان تيپ يک حرارت کمتری توليد می کند ، به دلیل سرعت پایین هیدراتاسیون سرعت گیرش سیمان پرتلند تیپ ۲ کندتر از سیمان تیپ ۱ میباشد. بنابر اين می توان در ساخت سازه های نسبتاً حجيم ، پايه پلها ، ديوارهای حائل سنگين و بتن ريزی در هوای گرم از اين نوع سيمان استفاده نمود.

 

2-     به دليل پايين تر بودن فاز آلومينات در اين سيمان، در جاهائی که لازم است در برابر حمله سولفاتها اقدامات احتياطی به عمل آيد ، مانند زهکشی که غلظت سولفات آبهای زير زمينی در آنها بالاتر از حد معمول است ولی به طور شديد نباشد از اين نوع سيمان استفاده می شود.

 

3-از ویژگیهای ممتاز سیمان تیپ دو تولیدی شرکت سیمان مازندران،  مقاومت نهایی بسیار بالای آن،نسبت به دیگر شرکتها می باشد . از دیگر موارد کاربرد این سیمان در :کارهای عمومی ساختمان، بتن های مسلح ، جاده سازی ، پياده روها، بتن باند فرودگاه ، ساختمانهای پيش ساخته، بتن آماده، پل سازی، سد سازی، لوله ها و قالبهای بتنی... می باشد.


6.0.8.0
گروه دورانV6.0.8.0