• ساعت : ۱۰:۵۷:۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ 
  • تعداد بازدید : 44
  • کد خبر : ۲۰۴۲
مناقصه
تامین مواد اولیه طبخ غذای كاركنان
تا مورخ 14 تیرماه
مناقصه تامین مواد اولیه طبخ غذای کارکنان تا مورخ 14 تیرماه

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0