• ساعت : ۱۳:۸:۳۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ 
  • تعداد بازدید : 42
  • کد خبر : ۲۰۴۰
» آگهي مناقصه «
احداث ساختمان و محوطه سازی در كارخانه
تا مورخ 22 خرداد
احداث ساختمان و محوطه سازی در کارخانه

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0